Sayın Kaymakamımız İshak ÇINAR’ ın Başkanlığında ve İlçe İdari Şube Başkanların katılımıyla Gevaş İlçe Kaymakamlığında aylık toplantı gerçekleşti.

        Toplantının ana gündem maddesi başta İlçe Şube başkanlarımız olmak üzere yeni Türkiye cumhuriyeti Kimlik Kartı almayanların, görev yaptığı kurumlarca tesbit edilerek listeler halinde İlçe Nufus Müdürlüğümüze bildirilmesi ve bu konuda hassas olmalarını dile getirdi.

         İlçemizin mevcut durumunun genel bir değerlendirmesi yapıldı. Akabinde bundan sonraki çalışmalarda vatandaşın memnuniyeti gözetilmek suretiyle daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için belirli hususlara değinildi.

        Kurumlar arası diyalog ve koordineye azami ölçüde riayet edilerek yürütülmesi yönünde görüş ve önerilerde bulundu.

 

İSAY2 Galeri